G-08 Üzülmez Mahallesi'nde, 1946 yılında dönemin en üst yetkilisi olan başmühendis tarafından lojman olarak kullanılan, daha sonraki yıllarda ise Üzülmez Müessese Müdürü'nün evi diye anılan konut, 30 Aralık 2020'de müze olarak hizmete açılmıştır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen ve yaklaşık 2 yıl süren hazırlık çalışmalarının sonucunda faaliyete geçen müzede,Ereğli Kömür İşletmeleri'nin (EKİ) kurulma süreci, kentteki kömür şirketlerinin devletleştirilmesi, ülkenin ilk sosyal güvenlik kuruluşu olarak kurulan Amele Birliği'nin kuruluş süreci anlatılmakta, Karabük Demir ve Çelik Fabrikası'nın (KARDEMİR) ürettiği ilk demir-çelik parçaları ile EKİ radyosuna ait fotoğraf, belge ve objeler sergilenmektedir.

Müzede, maden ocaklarından çıkarılan kömür parçaları, maden işçilerinin yaşam ve çalışma koşulları, madenciliğe ait materyallerin bulunduğu sergi odaları ve yer altının sanal olarak gezdirildiği sanal gerçeklik mekanı ile kültür ve sanat odaları da bulunmaktadır. Panolarda kentin endüstri tarihi simülasyonlarla anlatılırken, vitrinlerde işçilerin kaldığı yatakhaneler, okuma yazma bilmeyen işçileri için çıkarılmış kitaplar ile belge, harita, fotoğraf ve çeşitli dokümanların bulunduğu malzemeler de sergilenmektedir.

Keşfet Kategorisi
KÜLTÜREL MİRAS
Jeosit İlgisi
Kömür Endüstrisi
Kültürel
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal