Zonguldak Kömür Jeoparkı Projesinin hazırlanabilmesi için Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin (ZONTAB) tüzük değişikliğine ilişkin öneri  08 Haziran 2021 tarihli ve 2021/8 sayılı meclis kararıyla onaylanmış olup 14 Haziran 2021 tarihinde Zonguldak Valisinin onayı ardından yürürlüğe girmiştir. ,

24 Haziran 2021 tarihinde kurulması planlanan jeoparkın adı Zonguldak Kömür Jeoparkı olarak belirlenmiş ve bu çerçevede Zonguldak Kömür Jeoparkı (JEOZON) Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge de hazırlanarak 24 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe koyulmuştur.

ZONTAB Tüzüğü
ZKJ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge