Yasal olarak Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ZONTAB) bünyesinde teşkilatlandırılan Zonguldak Kömür Jeoparkı projesinin gerek organizasyon yapısında gerekse de paydaşları arasında çok güçlü kurumlar bulunmaktadır.

Tüm çalışanlarını paydaşlarıyla birlikte planlayan, aşağıdan yukarı planlama mantığıyla hareket eden Zonguldak Kömür Jeoparkı'nın çok güçlü bir ekibi ve paydaş yapısı bulunmaktadır.