Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği

Zonguldak kültür ve turizminin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesini ve işletilmesini sağlamak, kentte ve kırsalda sürdürülebilir kalkınmaya destek olacak ekoturizm, kültürel turizm, sağlık ve termal turizm, kamp-karavan turizmi, mağara turizmi, kıyı turizmi, deneyim turizmi, gastronomi turizmi, doğa turizmi, endüstriyel miras turizmi, jeoturizm vb. turizm projeleri oluşturmak ve geliştirmek, Zonguldak'ın ulusal ve uluslararası alanlarda görünürlüğünü ve tanınırlığını arttıracak çalışmalar yapmak, maden ve madenciliğe dayalı turizm olanaklarını araştırmak, Zonguldak ili için jeopark projesi geliştirmek ve bunun uluslararası tanınırlığa sahip olması için gerekli altyapı ve çalışmaları yapmak, jeopark işletmesini yapmak, sürdürmek ve turizmde destinasyon yönetimi anlayışını geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmaktır. 

Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin Üyeleri / Kurucuları