G-39 Zonguldak'ın çok yıllık akarsularından biri olan Alaplı Çayı'nda zengin bir kuş çeşitliliği bulunur. Yaklaşık 28 km uzunluğundaki Alaplı nehri, Jeosit G-35'in bulunduğu Bölüklü yaylasından başlamaktadır. Akarsuların yaklaşık 4 km'lik alt kısmı alçaktır ve göçmen ve göçmen olmayan kuşlar için bir sulak alan oluşturur. Akarsuyun başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar farklı yükseltilerde habitat türleri de çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik nehir boyunca çeşitli kuş faunasını da destekler. Dere boyunca Marstit, Blackkap, Hawfinch ötücü kuş türlerinin yaşam ve üreme alanları bulunur. Akış sistemi ayrıca martı, karabatak, dalgıç ve ördek türlerini de destekler. Akgerdanlı Kepçe nehir boyunca yaşayan karakteristik bir kuş türüdür. Göç mevsimlerinde dere boyunca kıyı kuşlarına da rastlanır.

Keşfet Kategorisi
DOĞAL MİRAS
Jeosit İlgisi
Doğal
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal