G-33 Batı Karadeniz havzasının oluşumu, İstanbul – Zonguldak levha parçasının, yaklaşık 125 milyon yıl önce bir yırtılma ile Laurasia kıtasının  güneyinden (yani günümüzdeki Odessa Şelfinin olduğu bölgeden) ayrılması ve iki transform fay (sağ atımlı Batı Karadeniz ve sol atımlı Kırım fayları) boyunca hareket ederek yaklaşık 40 milyon yıl önce güneydeki Sakarya levhası ile birleşmesine dayanır. Orojenik hareket sırasında kuzeyde Batı Karadeniz havzası açılırken, güneyde İç Pontid okyanusu kapanmıştır. İstanbul – Zonguldak zonu işte bu iki denizel alan arasında yay şeklinde konumlanmış adalardan oluşmaktaydı. Ada yayının  önünde gerçekleşen ve İç Pontit okyanusunun kapanmasıyla sonuçlanan  dalma-batma olayı ve volkanizma Geç Kretase sırasında hem denizel hem de volkanik birimlerin oluşumuna sebep olmuştur (Yemişliçay Üst Grubu). Lokasyonda gözlemlenen lav sütunları bu sürecin yaklaşık 93.9– 72.1 milyon yıl öncesinde gerçekleşmiş volkanik olaylarını temsil etmektedir. Bir kalkalkalen ada yayı volkanizmasının ürünü olan bu lavlar, o sırada adalar sistemi şeklinde olan İstanbul – Zonguldak zonunda yeryüzüne ulaşmış ve hızla soğuyarak sütun şeklindeki yapıları oluşturmuşlardır. Yoğun bir şekilde alterasyona uğramış, düzenli çatlak ve kırık sisteminin hakim olduğu andezitik lav sütunları gri ve yeşilimsi renk tonlarda, 50 – 60 cm kalınlıklı sütun yapılarda, masif ve gözenekli (hızlı soğumayla ilgili gaz boşlukları) yapıya sahiptir. 

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Volkanizma
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal