G-35 Bölüklü Yaylası, Alaplı ilçesine bağlı, Gümeli beldesinde bulunmaktadır. Zonguldak İlinin en yüksek noktalarından biri olan Bacaklı Yayla'sının eteklerindedir. Bölüklü Yaylası Zonguldak'a 80 km, Alaplı'ya ise 35 km uzaklıktadır. Bölgede yaylacılık aktif olarak devam etmektedir. Bölüklü Yaylası, her biri ayrı tepelere kurulmuş dört yayladan biridir. Diğer üç tepe ise; Karatepe, Bacaklı ve Kızkulak Yaylasıdır. Tepelerin tümündeki ormanlar, “Gümeli Ormanları” olarak bilinir. Alanın ve çevresinin bilimsel önemi, dağların antiklinalleri temsil etmeleri, çöküntülerin ise senklinallerle oluşturulmuş olmasıdır.

Bölüklü Yaylası, tepelerinin ve yüksek yamaçlarının yaz aylarında aileler ve köylüler tarafından hayvancılık ve ,konaklama için kullanıldığı, geçici bir yerleşim yeridir. Bölüklü Yaylası, hayvancılık için çok uygundur ancak toprak yeterince verimli olmadığı için tarımsal faaliyetler sınırlıdır.  Yaylanın yüksek kesimleri genellikle yazın serindir. Alan otsu ve odunsu bitkiler bakımından zengindir. Bu nedenle hayvanlar için oldukça uygun alanlardır. Son zamanlarda insanların etkileşimleri sayesinde alan yaz turizmi açısından oldukça önem kazanmıştır.  Anadolu’da yer alan diğer yaylalar ile kıyaslandığında Bölüklü Yaylası, kayın, göknar ve çam ağaçlarının baskın olduğu bir ormanlık alanda yer almaktadır. Yamaçlardan aşağı doğru ise; kızılağaç, meşe gibi ağaçları gözlemlemek mümkündür.

Keşfet Kategorisi
DOĞAL MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Doğal
Kültürel
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Jeomorfoloji
Kategorisi
Turistik
Önem Düzeyi
Bölgesel