G-24 Antik Roma büyük ölçüde suya hükmetme becerisine sahip bir medeniyetti. Tios – Tieion (bugünkü Filyos) kentinin su gereksinimini karşılamak üzere Çayır karstik mağarasından çıkan suyu Tios’a getirmek üzere muazzam bir suyolu inşa etmişlerdi. Bu suyolunun tespit edilebilen uzunluğu yaklaşık 25 kilometredir. Bu hat boyunca suyun temini için yapılmış kemer, sarnıç, kanal gibi pek çok antik mimari ve mühendislik eseri yapılar yer alır. Bunlardan en önemlisi Çayır köyü sınırları içerisinde, Asar mevkiinde yer alan, Küçük Mağara Deresi Vadisi’nin içine ve suyolu üzerine inşa edilmiş su kemeridir.

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
KÜLTÜREL MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Ana Jeolojik İlgi
Mağara Bilimi
Kategorisi
Bilimsel
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal