G-14 Cumayanı ve Kızılelma mağaraları bir düden serisi ile birbirlerine bağlanmış tek bir mağara sistemidir. Kızılelma Mağarasından batan sular, Cumayanı mağarasından çıktıktan hemen sonra bir sifon ile tekrar batar. Devam eden akış ile sular Cumayanı mahallesinden çıkar ve Cumayanı deresi ile denize ulaşır. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğuna sahip Cumayanı mağarası Alt Kretase yaşlı Kapuz formasyonu içerisinde gelişmiştir. Cumayanı mağara sistemi karstik drenaj ve yeraltı rezervuar – akifer ilişkisini anlamak bakımında oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Cumayanı mağarası jeolojik özelliklerinin yanısıra yarasa türleri bakımından Zonguldak’taki en zengin mağaradır. Mağarada yapılan araştırmalarda, 9 yarasa türünün (Rhinolophus ferrumequinum, R. euryale, R. hippodideros, R. blasii, Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, M. myotis) bu mağarada barındığı belirlenmiştir.

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
DOĞAL MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Doğal
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Mağara Bilimi
Kategorisi
Bilimsel
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal