G-43 Heyelan, kayalardan, moloz örtüsünden veya topraktan oluşan kütlelerin yerçekimi etkisi ile aşağıya doğru kayarak yer değiştirmesidir. Devrek'te 2015 yılında meydana gelen son heyelan, Devrek Çayı'nın yan kolu olan Çomaklar Çayı'nın ortalama eğimi %23 olan V şeklindeki vadisinin kuzey yamacında meydana gelmiştir. Heyelanın meydana geldiği yamaç, Alt-Orta Eosen yaşlı silttaşı, kumtaşı ve çoğunlukla kiltaşından oluşan Çaycuma formasyonuna aittir. Yapımı devam eden Devrek-Ereğli Otoyolu'ndaki yarma ve dolgu çalışmaları ile heyelan açısından riskli yol, eğimin denge açısını değiştirmiştir ve civardaki binaların hasar görmesine yol açmıştır. Heyelan nedeniyle 86 bina hasar görmüş, bazıları ise tümüyle yıkılmıştır. Tedbir olarak,  heyelan kırılma bölgesinin üzerindeki bir başka mahallenin daha zarar görmemesi için üst kütleye şev tesviyesi, fore kazık, beton bariyer, yığma, drenaj kanalları gibi uygulamalar yapılmıştır.

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Jeomorfoloji
Kategorisi
Bilimsel
Eğitimsel
Önem Düzeyi
Küresel