G-11 Maden işletilirken kömürlerle birlikte başka tortular da yüzeye çıkarılır. Bu işlem ekonomik değeri olan kömürleri diğer malzemelerden ayırmak için gereklidir. Kömürün işlenmesi sırasında artan taş, kum ve kil gibi kalıntılar, geniş bir alanda depolanır. Bu malzemeler aynı zamanda bitki ve dal, yaprak ve gövde gibi ağaç fosillerini de içerebilir. Yaklaşık 330-307 milyon yıl önce Zonguldak'ın bulunduğu bölge süper kıta Pangea'nın ekvator kuşağında yer almaktaydı. Bugün fosil yakıt olarak yararlandığımız kömürü milyonlarca yıl önce bol yağışlı bataklık ortamlarında yaşamış olan, suya ve neme bağımlı dev ağaçlara ve bitkilere, bir başka deyişle Karbonifer ormanlarına borçluyuz. Zonguldak çevresinde bitki fosillerinin varlığı 19. yüzyıldan beri bilinmektedir. Zonguldak bitki fosilleri hem nadir olmaları, hem de Geç Karbonifer'deki küresel ısınmanın bitki türlerinin dağılımı ve çeşitliliği üzerine nasıl etki ettiğinin anlaşılması açısından dünya çapında paleontolojik ve stratigrafik öneme sahiptir.

Keşfet Kategorisi
ENDÜSTRİYEL MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Kömür Endüstrisi
Ana Jeolojik İlgi
Madencilik
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Bölgesel