G-38 Fransız sermayeli Osmanlı Bankası, 1896 yılında Ereğli Şirket-i Osmaniyesi’ni kurarak havzadaki kömür üretim imtiyazını alınca, önce tek mendirekten oluşan liman inşaatına başladı, sonra da limanın üst kısmındaki yarımadayı “Fransız Mahallesi” olarak kurdu. Buraya yapılankonutlara şirket mensubu aileler yerleştirildi. Liman mendireğinin hemen kuzeyindeki kayalık bölgeye ise, 1908 yılında denizden yetmiş metre yükseklikte bir fener kulesi yapıldı.

1921’de Fransızlar’ın kenti terk etmesi ve ardından Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte havzada millileştirme politikaları uygulandı. 1940 yılında kömür üretimi Ereğli Kömür Şirketi’ne devredildi. 1945’te bölgenin Genel Amenajman Avan Projesi’ne memur ve amele siteleri eklenmesi uygun görüldü. Bunu takiben alana lojman, okul, ekonoma market, sosyal ve spor amaçlı tesisler yapıldı. 1948 yılı itibarıyla şirket çalışanları bu semte taşınmaya başladılar.

278.000 m’lik bir alanda kurulu bulunan Fener Semti’nde bugün Vali Konağı, sosyal tesis ve işletmeler, spor tesisleri, gezi yolu, çocuk oyun bahçesi gibi tesisler bulunmaktadır. Fener Mahallesi halen Kentsel Sit ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescillidir.

Keşfet Kategorisi
ENDÜSTRİYEL MİRAS
Jeosit İlgisi
Kömür Endüstrisi
Manzara
Arkeolojik&Tarihsel
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal