G-44 Filyos nehri 228 km uzunluğa ve 13 000 km2 drenaj alanına sahiptir. Gökçebey ilçesi yakınında Gerede Dereleri, Araç Dereleri, Devrek Dereleri, Yenice Dereleri ve Soğanlı Dereleri birleşerek Filyos Nehri’ni oluşturur. Filyos Nehri, Güney Karadeniz'in Kızılırmak, Yeşilırmak ve Sakarya'dan sonra dördüncü büyük akarsuyudur. Ancak, üzerinde herhangi bir barajın bulunmamasına bağlı olarak denize boşalan sediman yükü açısından ilk ve en büyük olanıdır. Filyos Nehri deltası, kıyı bölgesinin çok enerjik olması ve delta ilerlemesini engellemesi nedeniyle dalga hakim, dar ve uzun bir sediman yığınıdır. Kıyı boyunca uzanan tüm kumsalların çökeltileri nehrin kendisi ve delta tarafından sağlanmaktadır. Nehrin son 10 km'si düz ve alçak bir kanaldadır. Bu nedenle herhangi bir taşkın durumuna karşı önlem amacıyla  kanal boyunca çakıldan yapılmış taşkın bariyerleri yapılmıştır.

Keşfet Kategorisi
DOĞAL MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Doğal
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Jeomorfoloji
Kategorisi
Bilimsel
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Küresel