G-36 Gümeli Tabiat Anıtı 398 hektar büyüklüğünde olup, Alaplı ilçesine yaklaşık 25 km, Zonguldak il merkezine ise yaklaşık 78 km uzaklıktadır. Anıt alan, gerek karasal ekosistem çeşitliliği ve gerekse içerdiği özel türler bakımından oldukça önemli bir yerdir. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlar, Gümeli Tabiat Anıtı'nın sembolü haline gelmiş olan doğal Porsuk ağaçları (Taxus baccata L.) mesceresidir. Ormancılıkta “mescere” terimi, yaşlı ağaçların bulunduğu doğal ormanın uzun süre hayatta kaldığı sınırlı bir alanı ifade eder. Bu nedenle mescereler eşsiz alanlardır. Nadir olma özelliğiyle de ön plana çıkan doğal porsuk mesceresinde,2023 yılı itibarıyla 4120, 1994 ve 1170 yaşlarındaki ağaçlar bulunur. Yine yaşları ortalama 300 ile 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı bulunmaktadır.Bunlar arasında dünyada yaşadığı tespit edilen en yaşlı 5 ağaçtan biri olan 4120 yaşında Anıt Porsuk ağacı (Taxus baccata), 2008 tarihinde Tabiat Anıtı olarak tescillenmiştir. Gümeli Tabiat Anıtı’nın bulunduğu yerin yükseltisi, coğrafik ve iklimsel özellikleri Porsuk ağaçları dışında kayın ve kestane gibi ağaçlarına da yaşam ortamı sağlamaktadır. Ağaçlarıntemel olarak beslendiği doğal yeraltı su kaynakları mevcuttur. Doğa tarihi bakımından çok değerli olan bu ormanın genel yapısı ılıman, nemli Kuzey Ormanları tipindedir. Bu meşçere alanı aynı zamanda Türkiye’deki en iyi korunmuş yaşlı ormanlardan birisidir. Bahse konu saha çevresinde yapılan incelemelerde; bitişik durumdaki ormanlık alanların da "tabii yaşlı orman" statüsünde olduğu ve içerisinde çok sayıda anıt özelliği taşıyan yaşlı ağaç bulunduğu bilinmektedir. Türkiye’nin en yaşlı porsuk ağaçlarını bünyesinde barındırması, buna karşılık bu ağaçlarınneslinin yok olma tehlikesi sınırında bulunması, alanı koruma açısından daha önemli hale getirmektedir.

Eşsiz bir ekosistem olan Gümeli Tabiat Anıtı’nda ayrıca Karaca, Kızılgeyik, Bozayı, Kurt, Çakal, Tilki, Porsuk, Kaya sansarı, Yaban domuzu gibi pek çok memeli türü ve Kara ağaçkakan, Alaca baykuş, Kulaklı orman baykuşu gibi daha çok yaşlı ormanlarda barınan kuş türleri yayılım göstermektedir.

Keşfet Kategorisi
DOĞAL MİRAS
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Küresel