G-28 Kdz. Ereğli, Alacabük köyü yakınlarında bulunan mağarada ilk olarak 2017 yılında arkeolojik kazılara başlanmıştır. Kazılarda, bölgenin 6500 yıllık tarihi, kültürel konumu ve bu dönemde Karadeniz kıyı yerleşimleri, Balkanlar ve Batı Anadolu kültürleri arasında yakın ilişkiler tespit edilmiştir. Birbirine bağlı üç girintiden oluşan mağara, beş ayrı kültür katmanına sahiptir. Birinci katmanda Ortaçağ, ikinci katmanda Balkan kökenli kavimler, üçüncü katmanda Hitit İmparatorluğu ile ilgili kalıntılar, dördüncü katmanda Erken Tunç Çağı, beşinci katmanda ise Kalkolitik Çağ'a ait bulgulara rastlanılmıştır. Mağarada yapılan kazılarda, bir çömleğin içinde on binden fazla boncuk bulunmuştur. Bunlardan 27’si altından üretilmiş olup, Anadolu’da insan elinden çıkmış ilk altın boncuk buluntuları olarak kayıtlara geçmiştir. Balkanlar’da Kalkolitik Çağ’a ait yerleşim yerlerinde bu altın boncukların aynılarını görmek mümkündür. Mağaradaki buluntular, mağara sakinlerinin dokumacılık faaliyeti ile uğraştığını, mağara çevresinde ise avcılık ve evcil hayvan yetiştiriciliği yaptıklarını göstermektedir.  Ayrıca bölgede varlığı bilinen, ancak daha önce ulaşılamayan Kaşkalılara ait bulgulara da ilk kez bu mağarada rastlanılmıştır.

Keşfet Kategorisi
KÜLTÜREL MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Doğal
Ana Jeolojik İlgi
Mağara Bilimi
Kategorisi
Bilimsel
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Küresel