G-26 Kayalıdere şelaleleri Devrek – Ereğli arasında, Kayalıdere köyünün güneyinde yer alır. Kayalıdere vadisinde 400-450 metre kotlarında K-G istikametinde uzanan kanyon içerisinde yüksekliği 20 metreye varan 7 şelale yer alır. Kayalıdere vadisi günümüzden 70-100 milyon yıl öncesinde Üst Kretase döneminde püsküren volkanlara ait sütun ‘andezitler/bazaltlar’ içerisinde oluşmuştur. Vadi, Batı Karadeniz’in nemli ve ılıman iklim kuşağının karakteristik geniş yapraklı ormanları ile kaplıdır.

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Manzara
Kategorisi
Bilimsel
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal