G-29 Halil Paşa Konağı, 19. yüzyıl sonlarında, Sancak Beyi Halil Paşa tarafından inşa edilmiştir. Yalı caddesi üzerinde, eski bir kilisenin temeli üzerine inşa edilen konak, bir dönem ortaokul ve kız meslek lisesi olarak da kullanılmıştır. Bir süre sahipsiz kalan ve büyük ölçüde tahribata uğrayan bina restore edilmek üzere 1989 yılında Kültür Bakanlığına tahsis edilmiştir. Konak, taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş ve Kültür Bakanlığı’nca 1998 yılında müze olarak hizmete açılmıştır. Müzenin zemin katında Ereğli ve çevresinden toplanan Grek, Roma, Bizans dönemlerine ait arkeolojik eserler, birinci katında amforalar ve çeşitli uygarlıklara ait sikke koleksiyonları, ikinci katında yöresel giysiler, yöreye özgü bir dokuma olan “elpek” bezi, çeşitli dokuma türleri ve yöresel etnografik eserler sergilenmektedir. Üçüncü kat dönemine uygun şekilde müze-ev olarak düzenlenmiştir. Müze bahçesinde ise, çeşitli dönemlere ait sütun başlığı, gövde ve kaideleri ile mimari parçalar, lahitler ve bir anıt mezar sergilenmektedir.

Keşfet Kategorisi
KÜLTÜREL MİRAS
Jeosit İlgisi
Kültürel
Kategorisi
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal