G-37 Jeomorfolojik bir terim olan tafoni, erozyon süreçleri nedeniyle kayalarda oluşmuş aşınma şekillerinin genel ismidir. Çeşitli form ve boyutlarda oyuklu ve kovuklu aşınma çukurlukları olarak tanımlanabilen tafonilerin oluşumuna etki eden faktörler, kayaçların direnç farklılığı, litolojik bileşimleri, yapısal özellikleri, rüzgar, biyojenik etmenler ve dalga aşındırmalarıdır. Tafoni oluşumları Akdeniz bölgesi için karakteristik olmakla birlikte, Dünya’nın farklı yerlerinde, özellikle dry semi-arid, hyper arid ve cold arid ortamlarda da görülebilmektedir. Jeopark sahası içersinde Kdz. Ereğli’ye bağlı Kireçli Burnu’ndaki kireçtaşı kayaları üzerinde  gözlemlenen tafoni oluşumları balpeteği ve dantel görünümlerinde oldukça güzel görsel yapılar sunmaktadır. Şiddetli yağış, rüzgar ve dalga etkinliğine sahne olan Kireçli Burnu hem görsel güzellik sunan, hem de kıyı zonundaki tafonik aşınmaları gösteren örnek bir alandır.

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
Ana Jeolojik İlgi
Jeomorfoloji
Kategorisi
Bilimsel
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal