G-06 Zonguldak Kömür Jeoparkı’nın kıyı kuşağı boyunca  görülebilen çökelim kıyıları ile falezler önemli jeomorfolojik özelliklerdir. Çökelim kıyıları, dalga enerjisine rağmen tortulun birikebildiği eski kıyıların kalıntısı koylar ve buralarda oluşmuş bir dizi modern kumsalla temsil edilir. Kıyı şekillerinin kuzeye bakan hilaller şeklinde olması dikkat çeken bir özelliktir. Bu kıyıların Kozlu kısmı 1990 yılında Şehir ve Çevre Bakanlığı tarafından güzel kumsallar, su kaynakları ve bazı kuş yuvalarının varlığına dayanarak “Önemli Denizel Alan’ olarak ilan edilmiştir.

Falezler ise, bölgenin yaklaşık %70'ini kapsayan baskın morfolojidir. Çoğunlukla Paleozoyik ve Mesozoyik kaya yüzleklerinin dikey ya da basamaklı kayalıklarından oluşur. Milyonlarca yıl boyunca etkili olan süreçler sırasında,  paleotektonik dönemde Batı Kimmeriyen Fayı ile Batı Karadeniz Fayı arasında kalan levha parçasının güneye doğru ilerlemesiyle  Batı Karadeniz havzası açılmış ve neotektonik dönemde ise, Pontitlerin yükselmesiyle havza sıkışma rejimine uğramıştır.  Afrika Levhası’nın kuzeye doğru hareketi nedeniyle Avrasya Levhası ile Anadolu Levhası arasında sıkışan Karadeniz’in kıyı ve iç bölgelerinde çeşitli tektonik kırık (fay) hatları oluşmuştur. Bu yapılar kıyı bölgelerinde ters faylar ve normal fay hatları olarak kıyılara paralel olarak konumlanırken, sıkışma etkisi kıyıların yükselmesine de neden olmuştur. Sıkıştırmalı tektonik rejim, orta büyüklükte depremlerin nedeni olarak halen etkisini sürdürmektedir. Aletsel dönem verilerine göre (1900-Nisan 2022 yılları arası), Karadeniz'in güney şelfinde ve jeopark alanının bitişiğindeki kıyı alanında büyüklüğü 3.5 ve daha büyük olan deprem etkinliğinin özellikle kıyılarda daha fazla olduğu ve bazı bölgelerde deniz tabanı altında aktif kırık   ve fayların olduğu bilinmektedir. Son 2.000 yıllık dönemde Karadeniz kıyılarında çeşitli derecelerde ve kayıplara neden olan tsunami olaylarına da rastlanmıştır. Bunların bir bölümü depremlerle ilişkili olarak, bir bölümü ise deniz içerisindeki sırt ve yamaçlarda yer alan büyük heyelanlar nedeniyle oluşmuştur.

 

 

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
DOĞAL MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Doğal
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Jeomorfoloji
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal