G-13 Kızılelma dolini, Cumayanı mağarası ile birbirine bir düden serisi ile bağlı olan mağara sisteminin bir bölümüdür. Yaklaşık 85 m derinliğe ve 5 metre çapa sahiptir. Kızılelma mağarası Alt Kretase yaşlı Kapuz formasyonunun kireçtaşları içerisinde gelişmiştir. Kızılelma mağara sistemi karstik drenaj ve yeraltı rezervuar – akifer mekanizmasını anlamak bakımında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Mağara ve çevresi doğa sporları etkinliklerine uygundur.

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Doğal
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Mağara Bilimi
Kategorisi
Bilimsel
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Ulusal