G-16 Çaydamar vadisi boyunca akan Çaydamar deresi üzerinde yüzeyleyen jeotermal kökenli bir ılık kaynak suyudur. Jeotermal kaynak suları, yüzeyde bulunan kar ve yağmur suyu gibi meteorik suların yer altına süzülmesi ve yer altı jeotermal gradyanının etkisiyle ısınarak fay kanalı boyunca yüzeye çıkmasıyla oluşur. Yöredeki Alt Karbonifer yaşlı kireçtaşlarını kesen fay sistemleri vasıtasıyla yüzeye gelen sıcak suyun sıcaklığı, yakın çevredeki soğuk su kaynaklarının da etkisiyle düşmektedir. Kireçtaşları aynı zamanda iyi bir soğuk su akiferi olduğu için çevredeki soğuk su kaynakları doğal olarak sıcak su kaynağına karışarak mevcut sıcak suyun sıcaklığının düşmesine neden olur. Yerin derinliklerinden gelen ve yüzey sıcaklığı 27°C olan sıcak su, kimyasal olarak kükürtlü ve kalsiyum bikarbonatlıdır.

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
DOĞAL MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Doğal
Ana Jeolojik İlgi
Jeotermal
Kategorisi
Bilimsel
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Bölgesel