G-48 Değirmende un öğütmek çok eski bir gelenektir. Çaydamar Çayı üzerinde tarihi bir değirmen bulunmaktadır. Kokaksu istikametinden gelen suyun gücüyle hareket eden değirmen, nesillerdir devam eden gelenekle mısır öğütmek için kullanılmaktadır.  Çaydamar Semt’indeki mısırın çoğu bu değirmende çekilmekte ve günümüzde halen geçim kaynağı olarak kullanılmaktadır. Değirmenin müşterileri bu sayede hem nostalji yaşamakta hem de  bahçelerinden topladıkları mısırları değerlendirmektedirler.  Müşteriler arasında balıkçılar ve pazarlar da bulunmaktadır. Derenin sürekli akması ile değirmen yılın 12 ayı çalışabilmektedir.

Keşfet Kategorisi
KÜLTÜREL MİRAS
Jeosit İlgisi
Manzara
Arkeolojik&Tarihsel
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Bölgesel