G-19 Kozlu deresi Kozlu limanının hemen doğu tarafında denize karışmaktadır. Derenin denize ulaştığı bölgede denize doğru uzanan uzun bir mendirek bulunmaktadır ve dere boyunca mendirek üzerinden denize doğru yürünebilmektedir. Bu alan kent merkezinde deniz ve kıyı kuşlarının en rahat ve iyi gözlendiği alan konumundadır. Kozlu limanı alana çok yakın olduğu için dere kenarına gözleme gelen gözlemciler limana da uğrayarak özellikle fırtınalı günlerde limana sığınan kuşları da gözleyebilmektedir. Kozlu deresi ayrıca karabatakların yoğun beslenme alanı olduğu için beslenen karabatakların en rahat gözlendiği ve fotoğraflandığı alandır. Kent merkezine yakınlığı ve zengin kuş varlığı ile her düzeydeki kuş gözlemcilerinin ve kuş gözlem eğitimi alan öğrencilerin çok kolay ulaştığı ve keyifli gözlemler yaptığı bir alandır.

Keşfet Kategorisi
DOĞAL MİRAS
Jeosit İlgisi
Doğal
Kategorisi
Turistik
Önem Düzeyi
Bölgesel