G-34 Görsel olarak dikkat çekici olan birimler Çakraz formasyonunun 259-251 milyon yıl öncesine ait akarsu-gölsel istiflerine aittir. Formasyonun siyah, koyu gri ila yeşilimsi gri şeyller, silttaşları ve kireçtaşlarından oluşan birimi Alaplı Üyesi, kırmızı, pempe, mor renkli kumtaşları, konglomeralar ve nadiren çamurlu tüflü seviyeler içeren birimi ise Ereğli Üyesi olarak adlandırılır. Alaplı üyesinden elde edilen palinolojik bulgular, birimin Üst Permiyen (Tatarian) yaşında olduğuna işaret etmiştir. Bu bulgu KB Anadolu bölgesi için yeni olup, benzer çökelim ortamları yaş ve kuşak bazında Romanya ve Bulgaristan'daki Doğu Avrupa Variscian orojenik Kuşağı'nda da bilinir. Buna göre istif, Permiyen sonunda Paleotetis’in kuzeybatısında, platform kenarında, kıyıya yakın karasal alanlar olarak gelişmiştir.

Yaklaşık 40-50 m yüksekliğe sahip olan mostrada ışığa bağlı olarak krem, gri, sarımsı ve mavimsi gri renkler ve dev tabakalaşmalar sunan birim, hem görsel güzelliğe hem de bilimsel öneme sahiptir. Lokalite, İstanbul-Zonguldak Paleozoyik’inin  en üst  seviyelerini temsil eder ve Çakraz formasyonuna ait her iki üyenin bir arada görüldüğü yerdir.  

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Stratigrafi
Kategorisi
Eğitimsel
Önem Düzeyi
Küresel