G-02 Sofular Mağarası’na ait dikitler, yaklaşık 700.000 yıl öncesinden günümüze kadar olan dönem hakkında iklimsel kayıtları içerir. Söz konusu dikitler  eski iklimsel tarihlerin ve ortamsal kayıtların yüksek çözünürlükte ortaya konulması için 2006 yılından bu yana ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bu kayıtlar sadece iklim değişikliklerini ve buzul/buzularası dönemlerin tarihlendirilmelerine dair verileri ortaya koymaz, aynı zamanda Karadeniz’in hidrolojisindeki büyük değişimler hakkında da önemli bilgiler sağlar.  Sofular Mağarası dikitlerinden elde edilen oksijen izotop verileri, Karadeniz’in çökel tarihçesini geliştirmek için referans değerler olarak kullanılır.  Karadeniz’den alınan karot çökelleri ile Sofular dikitlerinden elde edilen oksijen izotop değerleri birbirleri ile karşılaştırılmakta ve bu sayede eski iklim değişiklikleri ortaya konulmaktadır. Sofular mağarasındaki iklimsel kayıtlar aynı zamanda yakın geçmişe ait insan-iklim ilişkilerini incelemek ve örneğin günümüzden 3600 yıl önce, ünlü Thera yanardağı püskürmesinin ortamsal etkisinin izlerini detaylı bir şekilde tarihlendirmek için de kullanılır.

Bugün artık Sofular Mağarası ve dikitleri, Türkiye ve ötesinde yürütülen iklimsel araştırmalar için olmazsa olmaz derecede önemli bir anahtar yerdir. Mağaradan elde edilen veriler,  paleoiklim çalışma topluluğu tarafından Dünya çapında anahtar-kayıtlar olarak kabul edilir. Bütün bunlarla birlikte Sofular mağarası, yeraltı sularında günümüzdeki boşalım ve dolum ile ilgili değişiklikleri izlemek ve mağaranın küresel ısınmaya karşı tepkisini ölçmek üzere, doğal bir laboratuvar olarak da kullanılmaktadır.

Sofular mağarası barındırdığı yarasa kolonileri açısından da önemlidir. Mağarada Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, Rhinolophus blasii, Myotis bechsteinii, Eptesicus serotinus yarasa türleri kaydedilmiştir. İçerdiği yarasa kolonileri nedeniyle mağara, Doğa Derneği tarafından ‘Önemli Tabiat Alanı’ olarak tanımlanmıştır. Mağaranın biyolojik çeşitlilik açısından bir diğer önemli özelliği ise, mağara içinde barınan ve kış uykusuna yatan bir fare kolonisine (Glis glis) ev sahipliği yapmasıdır.

Keşfet Kategorisi
JEOLOJİK MİRAS
DOĞAL MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Doğal
Manzara
Ana Jeolojik İlgi
Mağara Bilimi / Paleoiklim
Kategorisi
Bilimsel
Eğitimsel
Önem Düzeyi
Küresel