G-04 Zonguldak Maden Müzesi, bölgenin en önemli üretim kaynağı olan taşkömürü madencilik kültürünü bir müzeyle yaşatmak amacıyla kurulmuştur. Toplam 6.932,79 m2 alan üzerine inşa edilen müze, 09.12.2016 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu bölgede, müze binasının yanında bir de galeri bulunmaktadır. Daha önce TTK tarafından Eğitim Ocağı olarak kullanılan galeri, şimdi Kömür Deneyim Ocağı olarak hizmet vermektedir. Müzenin bahçe bölümünde madencilik makineleri sergisi ile görevleri sırasında hayatlarını kaybeden madencilerin anısına yapılan Maden Şehitleri Anıtı yer almaktadır. Müzenin fuaye alanında kömür-şehri ilişkisi gösterilmektedir. Bu alanda TTK’nın sosyal faaliyetleri ile ilgili objeler, fotoğraflar ve bir dönem eğitim amacıyla da kullanılmış olan Zonguldak Radyosu'na ait materyaller yer almaktadır. Müzenin zemin katında görsel malzemeler, maketler ve objelerle havzanın tarihsel gelişimi sunulmaktadır. Asma katın sergi alanlarında iş güvenliği, topografya, sağlık, sosyal bakım ve eğitim ile ilgili materyaller sergilenmektedir. İkinci katta ise kömürün kok türevleri, fosiller ve kömürün oluşumu anlatılmaktadır. Müze, ERIH tarafından endüstriyel miras rotalarına dahil edilmiştir.

Keşfet Kategorisi
KÜLTÜREL MİRAS
Jeosit İlgisi
Jeolojik
Kömür Endüstrisi
Kültürel
Arkeolojik&Tarihsel
Ana Jeolojik İlgi
Madencilik
Kategorisi
Eğitimsel
Turistik
Önem Düzeyi
Küresel